EST. 1992

Ügyvédi Irodánk története 1992-ig nyúlik vissza, jogelődünk, a Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi Iroda ekkor alakult. Az iroda tagjai és munkatársai a nemzetközi és hazai jogi piacon egyaránt elismert szakemberek.

Ügyvédeink a jogi megoldások széles skáláját nyújtják és komplex jogi támogatást nyújtanak az ügyfelek számára. Ügyvédi Irodánk elsősorban a polgári jog, gazdasági jog, társasági jog, ingatlanjog, családjog, munkajog, civil szervezetek és adatvédelem területén, valamint peres és peren kívüli eljárásokban kínál innovatív, gyakorlatias és személyre szabott jogi szolgáltatásokat. Meggyőződésünk, hogy a proaktív, gyors, együttműködő hozzáállás és a kimagasló szakmaiság kivívja ügyfeleink elismerését és elégedettségét. Munkatársaink a magyaron kívül folyékonyan beszélnek angol és német nyelven.

Elsősorban a nyugat-európai régióban működő független ügyvédi irodákkal kialakított együttműködésünk révén hatékony támogatást nyújtunk ügyfeleinknek európai uniós ügyeinek megoldásában. Ügyvédi Irodánk szakmai elvárásainak megfelelő független ügyvédi irodákkal dolgozik.

A jövő jogászainak szakmai fejlődésének támogatása érdekében gyakornokok fogadásával támogatjuk az egyetemi oktatásukat.

Célunk az ügyfeleink magán és üzleti tevékenységét támogató, stratégiai szemléletű problémamegoldás, valamint a hatékony, kreatív és célorientált együttműködés megvalósítása.

Szakterületek:

Polgári jog

Irodánk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a hagyományos értelemben vett polgári jog szinte minden területén. Kollégáink naprakész jogi tudással járnak el okiratok és szerződések szerkesztése, ingatlan ügyek, öröklési ügyek, társasházi ügyek és egyéb polgári jog területéhez kapcsolódó jogügyletek során.

 

Gazdasági jog

Ügyvédi irodánk állandó és eseti jelleggel látja le gazdasági társaságok képviseletét gazdasági és társasági jogi ügyekben egyaránt. Társaságok alapítása, módosítása, kivásárlás, részvényügyletek, szerződések véleményezése, szerkesztése, jogügyletek komplex bonyolítása, követeléskezelés.

 

Családi jog

Ügyvédi irodánk munkatársai elismert jogászok a családi jog területén. Irodánk szolgáltatásai kiterjednek a peren kívül egyeztetésen át, a bontó perek, gyermekelhelyezési perek, tartási perek illetve vagyonjogi perek vitelére. Munkatársaink jelentős tapasztalattal bírnak továbbá a vagyonjogi megállapodások szerkesztésében.

Civil- és nonprofit szervezetek képviselete

Munkatársaink rendszeresen közreműködnek különböző civil- és nonprofit szervezetek alapítása, működése, adott esetben megszüntetése során felmerülő jogi feladatokban, széles körben nyújtanak támogatást alapítványok és egyesületek működése körében.

Peres eljárások

Munkatársaink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek peres eljárások vitelében polgári peres, munkaügyi és közigazgatási perek során valamint választottbírósági eljárásokban. Peres eljárásaink során munkánkat szoros kapcsolatban lévő igazságügyi szakértők, adószakértők segítik.

 

Ingatlanjog

Irodánk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések és cégfelvásárlási ügyletek komplex lebonyolításában a jogi átvilágítástól a szerződések szerkesztésén át a hatósági ügyintézésig. A szerződések szerkesztése mellett kiegészítő szolgáltatást is nyújtunk az ingatlan tranzakciók bonyolítása során (energetikus, értékbecslő, ingatlantanácsadó)

Munkajog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben, ideértve a vezetői és általános munkaszerződéseket, a munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezését, továbbá a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben való jogi vélemények adását. Ügyfeleink képviseletét ellátjuk munkajogi perekben.

Ismerje meg munkatársainkat

Kapcsolatfelvétel: