English Deutsch Italiano
Holczer, Jákó & Boros Ügyvédi Iroda

Jognyilatkozat

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, Szalay u. 7.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 61.; E-mail cím: ugyfel@bpbar.hu; Honlap: www.bpbar.hu) 112. sorszám alatt bejegyzett Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Felhévízi u. 31. tel.: +36-1-336-2570; fax.: +36-1-336-2575; e-mai: ; EU adószám: HU-28230320) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Honlapunkon elhelyezett valamennyi adat csupán tájékoztatásul szolgál, az nem minősül jogi tanácsnak és ezen adatok megismerése nem hoz létre az ügyvédi iroda és a honlap látogatója között ügyvéd-ügyfél jogviszonyt. A honlap olvasója az őt érintő jogi kérdésekben az ügyvédi irodához fordulhat tanácsért.

Az ügyvédi iroda minden lépést megtett annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett adatok helytállóak és napra készek legyenek, de nem felelős az adatok felhasználásából eredő kárért.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda.